ງານສັບປະດາປີ 2023 ທີ່ສູນການຄ້າ Vientiane Center

ງານສັບປະດາປີ 2023 ທີ່ສູນການຄ້າ Vientiane Center

ພາບບັນຍາກາດການເຂົ້າຮ່ວມງານສັບປະດາຂອງ ໂຮງງານຢາກາມັງກອນທອງ ທີ່ທາງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈັດຂື້ນໃນລະຫ່ວາງວັນ 19-22 ມັງກອນ ປີ 2023 ທີ່ສູນການຄ້າ Vientiane...
ໂຮງງານຢາກາມັງກອນທອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດມາຮ່ວມງານຖະແຫຼງຂ່າວ ງານວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍສີນຄ້າ

ໂຮງງານຢາກາມັງກອນທອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດມາຮ່ວມງານຖະແຫຼງຂ່າວ ງານວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍສີນຄ້າ

ໂຮງງານຢາກາມັງກອນທອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດມາຮ່ວມງານຖະແຫຼງຂ່າວ ງານວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍສີນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງຈັດຂື້ນໃນສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ຊັ້ນ2 ( ຕືກເກົ່າ ) ເລີ່ມງານວັນທີ 02 – 10 ສິງຫາ...