ງານສັບປະດາປີ 2023 ທີ່ສູນການຄ້າ Vientiane Center

ງານສັບປະດາປີ 2023 ທີ່ສູນການຄ້າ Vientiane Center

ພາບບັນຍາກາດການເຂົ້າຮ່ວມງານສັບປະດາຂອງ ໂຮງງານຢາກາມັງກອນທອງ ທີ່ທາງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈັດຂື້ນໃນລະຫ່ວາງວັນ 19-22 ມັງກອນ ປີ 2023 ທີ່ສູນການຄ້າ Vientiane...