The ENT Import-Export Sole Co., Ltd

ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນທັນຕະກຳ ລວມກ່ວາ 2. 000 ລາຍການເພື່ອໃຫ້ຄອບຄຸມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທັນຕະກຳທົ່ວໄປ ທັນຕະກຳດັດແຂ້ວ ທັນຕະກຳບູລະນະ ລວມເຖິງ ເຄື່ອງມື ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນຕັ່ງປົວແຂ້ວໃນ Clinic

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

The Ent ມີສິນຄ້າ ແລະ ວັດສະດຸ ເຄື່ອງມຶ ແລະ ອຸປະກອນທັນຕະກຳຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ບໍລິການຫ້ອງທົດລອງທັນຕະກຳ “Lap” ແລະ ຊ່າງທັນຕະກຳປະດິດໃນທົ່ວປະເທດລາວ.

ທີມງານທີ່ Ipharmacie ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ ວັດສະດຸແລະອຸປະກອນທີ່ພິສູດແລ້ວວ່າມີຄຸນນະພາບເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

‘ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານຄືຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງເຮົາ’

ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈໃນການເປັນຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາຫຼາກຫຼາຍລວມທັງ Unidesa Odi, Lascod, Woodpacker, NIC, Protect ແລະອື່ນໆ.

Ent ມີການຮ່ວມມືອັນຍາວນານກັບຜູ້ຜະລິດຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ Unidesa odi. ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງຫ້ອງທົດລອງ ແລະຫ້ອງຄລີນິກຂອງ Unidesa odi ໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ ລວມທັງປະເພດແຂ້ວທຽມອະຄິລິກ ແລະ ແຂ້ວປອມຂອງ Ortolux ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ.

ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ.

ວິໄສທັດ

ເປັນຜູ້ນຳໃນການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືທັນຕະກຳ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ທີ່ຄອງໃຈລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານທີ່ມີສາຂາຄວມຄຸບທົ່ວປະເທດລາວ

ພາລະກິດ

ດິເອັນຣ໌ ພວກເຮົາເຮັດວຽກທຸກໆມື້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໂດຍຜ່ານການນຳສະເໜີສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ດ້ວຍລາຄາຍຸດຕິທຳ

ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ ຍົກສູງວັດທະນາທຳໃນອົງກອນ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພະນັກງານໃຫ້ດີຂື້ນ

ເປັນໜຶ່ງໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບ ເພື່ອຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນຂອງສັງຄົມ

ເປົ້າໝາຍການດຳເນີນທຸລະກິດ
ຂະຫຍາຍສາຂາໃຫ້ໄດ້ 3 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພັດທະນາຊ່ອງທາງຈຳໜ່າຍທັງ Online