ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ມັງກອນ

ກຸ່ມບໍລິສັດມັງກອນເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2008 ຈາກໂຮງງານຜະລິດທູບ ແລະ ຢາສະໝູນໄພທຳມະຊາດ ແລະ ໃນປະຈຸບັນດຳເນີນ 4 ທຸລະກິດຫຼັກລວມທັງການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າ

ອຸດົມການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດມັງກອນ

ນັບເປັນເວລາຫຼາຍປີທີ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸລະກິດໃນກຸ່ມບໍລິສັດມັງກອນໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກສັງຄົມລາວ ແລະ ຍັງມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາຕໍ່ໄປແບບບໍ່ຢຸດຍັ້ງ ເພື່ອຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ພັດທະນາເສດທະກິດຂອງລາວໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຍຢັ້ງຢືນ ເພາະຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນອຸດົມການ ທີ່ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາ ຕໍ່ຍອດຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຄຸນນະທຳ ແລະ ຈັນຍາບັນ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ